KKK

KKK

29.01.2022 2024-02-06 18:36

MIKS, MIS, KUIDAS, KUHU, MIDA?

Esimene samm on tehtud. Järgmisena me määrame su tellimusele kliimategevuse aja ning kui puu on päriselt istutatud, saad selle kohta e-maili, kus on täpsemalt kirjas, mis puu, millal istutati ning ka puu enda koordinaadi ning pildi istutamisest. Seejärel soovikorral võid minna kasvõi ise kohale ning pidada üks piknik uue metsakoosluse loomise tähistamiseks. 

Süsinikuheite kompenseerimiseks on turul palju erinevaid projekte ja lihtne on infokülluses ära eksida. Makeitneutral eristub neist kõigist, sest me ei müü lihtsalt kahtlase väärtusega süsinikukvoote või vähese tähtsusega kliimategevusi selle asemel me teeme enda omad ise. Puude istutamisel peame silmas, et see neelaks võimalikult palju süsinikku ning oleks parim võimalik elukoht loomadele ja lindudele.

Metsapositiivsus on jalajälge vähendav kliimategevus, mis omab kliimale positiivset mõju. Metsapositiivsus on esimene samm kliimapositiivsuse saavutamise suunas.

Oktoober 2023 seisuga on tellitud makeitneutralilt üle 42 000 kliimategevuse, mille raames on juba tehtud uusistutusi ning istutatud üle 15 000 puu. Eesti kliimas on istutamiseks kaks soodsat perioodi. 

1990-2015 võeti maailmas maha 129 millionit hektarit metsa. See on umbes sama suur maa-ala kui Lõuna-Aafrika. Metsa maha võttes ei kaota me vaid puid. Me kaotame hapnikku, kogu ökosüsteem kukub kokku, kaovad looduslikud elupaigad tuhandetele liikidele ja sellel on suured tagajärjed meile kõigile. Maailma parimad teadlased ennustavad, et kui metsade raiumine samas tempos jätkub, tõuseb maa temperatuur aastaks 2100 3-4 kraadi või isegi rohkem. Lisaks heitgaaside vähendamisele, peame istutama puid juurde, sest puud aitavad reguleerida maa temperatuuri, imavad endasse CO2 ja varustavad maad hapnikuga.

Täna on maailmas võimalik suurendada metsa alasid 0.9 miljardit hektarit (umbes sama suur ala kui U.S.A) ilma linnasid või põllumajandust mõjutamata. Taasmetsastamine aitaks siduda 205 miljardit tonni süsinikku. See püüaks umbes 30% inimese poolt toodetud süsiniku heitmetest.

Kõike võib juhtuda, aga oleme teinud kõik nii, et loodus oleks esikohal. Näiteks hoitakse metsade osa eraldi juriidilise keha all, millel nö ei saa tekkida majanduslikku jätkusuutmatust. Erametsaomanike puhul, kellelt renditakse maid, on vastav leping, mis reguleerib maaomaniku õigused ja kohustused seoses meie metsaga.

Märk ja sertifikaat teavitavad kliente sellest, et teie ettevõte on metsa-positiivne ja poest ostmine aitab kohalikke metsi. See on garantii, et teie teenuste või toodete kasutamine ei avalda planeedile negatiivset mõju. märki ja sertifikaati näidates teavad inimesed, et annate suure panuse rohelise ja tervisliku maailma suunas ning pakute igasugustele lindudele ja loomadele turvalist kodu, mis on seal veel 30-40 aastat.

Istutatavate puude liigid olenevad väga palju konkreetsest asukohast. Parima CO2 sidumise võimekuse koha pealt on oluline, et istutatud mets oleks liigirikas. Kuna meie eesmärk on pakkuda ökoloogilist lisaväärtust, mitte teenida majanduslikku kasu, siis oleme suunanud oma pingutused selleks, et meie kaitsealad oleks loomadele ja lindudele meelispaigaks.

Iga puuistutuse käigus digitaliseerib makeitneutral puude asukoha ja staatuse, kasutades selleks plokiahelal põhinevat tokenit. Patroonid saavad seejärel jälgida oma ostetud puude tervist, ja soovi korral ka reisida antud asukohta, et näha puid oma silmaga.

Puu on digitaliseeritud ning salvestatud plokiahelasse on kõige lihtsam seletada nõnda, et iga puu istutamisega on tehtud sellest digitaalne jälg, mis on salvestatud internetis vabalt kättesaadavasse tehinguraamatusse, kus tagantjärgi muudatusi sisse pole võimalik viia. See tähendab, et tehinguraamatust näeb ära, millal ja kuhu on puu istutatud. Sellele infole tuginedes on siis ka võimalik alati minna koha peale vaatama, et puu tõepoolest seal olemas on.

Suurema osa istutamisest teevad ära meie partnerite palgatud professionaalid. Samas anname me alati vabatahtlikele võimaluse liituda istutamistega, seda nii individuaalsel tasemel, kui soovi korral ka ettevõtte kollektiivina.

Heategevusorganisatsioonina me kahjuks maailma ei muuda, vähemalt mitte piisavalt, et oleks atraktiivne. Meie teenime loodust, aga läbi keeruka äriplaani, mis pakub kõigile osapooltele soovitavaid tulemusi. Sinu panus on ülioluline, et saaksime säilitada globaalselt erinevaid ökosüsteeme ning luua uut lisandväärtust.

Teeme koostööd erinevate teadlaste ja spetsialistidega ning ei tegele ainult metsaga, tulevikus ka vetikate ja veekogudega ning ka põldudega. Võtame kasutusele parimad praktilised võimalused, et saavutada võimalikult suur liigirikkus.

Me ei tegele rohepesuga ning ei müü edasi juba olemasolevat metsa CO2 siduvust. Seda kahjuks väga palju tehakse ning müüakse kvoodina. Tegeleme uue lisandväärtuse loomisega ning müüme siduvust ette ja puude istutamine on meie jaoks ainult üks osa. Iga puu, mis istutatakse saab plokiahelas unikaalse nö “sõrmejälje” ning kõik on avalikult kontrollitav nii tellijale, kui ka meile, kui tehakse hooldust. Kui puu mingil põhjusel ära sureb, istutab makeitneutral oma kuludega puu tagasi. Digitaliseerime oma metsad ning tulevikus on kogu Euroopa Liidul metsad on plaanis viia pilve. Puu istutamise ainueesmärk ei ole CO2 sidumine vaid ka eluslooduse hoidmine – tähtis on istutada metsakooslusi mitte majanduslikke puupõlde.

Jah, me oleme algusest peale arvestanud, et teeme koostööd ka erametsa omanikega. Selleks aga tuleb omanikul sõlmida makeitneutraliga pikaajaline rendileping, mille abiga saaksime tagada istutatud metsa säilimise, sarnaselt ka muude meie istutatud metsadega. Meie tehnilised lahendused võimaldaksid erametsa omanikel ka rohkem raha teenida. Hetkel oleme antud protsessi välja töötamas ja koheselt, kui oleme selle võimekuse saavutanud, anname sellest ka teada.

Meil on büroo Veritase poolt rohesertifikaadi saamine pooleli, samuti tegeleme VERRA sertifikatsiooni omandamisega. Hetkel sertifikaat, mis on salvestatud plokiahelasse annab autentse info selle kohta, et meie vahel on koostöö alanud. Teil on õigus kasutada teatud märgiseid, peate läbima meie programme erinevate jätkusuutlikkusega seotud eesmärkide saavutamiseks ning suunama jätkusuutlikkuse olemasolu turundustegevustesse. Meie oleme selle teenuse kontrolliv asutus.

Saame varsti kätte ka vastavad sertifikaadid ning kui kevadel istutame esimesed paar miljonit istikut võetakse väline audiitor. Oleme saanud ka Rohetiigri liikmeks ning nende liikmeks ei saa ükski rohepesuga tegelev ettevõtte. Oleme alustanud läbirääkimisi ka Verraga ning taotleme oma projektidele nende sertifikaati.