Järjest enam võtavad inimesed igapäevaselt vastu otsuseid süsiniku jalajälje vähendamiseks, alates jalgratta ja ühistranspordi eelistamisest kuni taimse ja kohaliku tooraine tarbimiseni.

Jäätmete ringlusesse saatmine tehakse järjest lihtsamaks: mitmete linnade tänavanurkadelt võib leida jäätmete taaskasutus- ning sorteerimiskonteinereid. Näiteks pole Rimis enam ühekordsed kliekotid tasuta kättesaadavad ning Stockmann ei jaga oma kuulsaid Hullude Päevade kilekotte enam tasuta välja.

Viimase paarikümne aastaga on inimeste ostuharjumused oluliselt muutunud. Enam ei pea kaupade kättesaamiseks kauplusesse kohale minema (arvestades praegust olukorda, ei pruugi see kõige ohutum olla). Üha rohkem eelistatakse nii toit, riided kui ka enam-vähem kõik muud kaubad paari hiireklõpsuga internetist soetada.

E-poes ostlemine ei pruugi aga olla ilmtingimata roheline, eriti kui arvestada suuri transpordisaastet. 21. sajandi kliendid on sellest kõigest teadlikud. Aastal 2020 avaldatud uuringu järgi oleksid 57% ostlejatest valmis maksma kõrgemat hinda, et vähendada e-poest ostetud toote negatiivset mõju keskkonnale.

Järjest enam eelistatakse brände, kes pakuvad võimalust oma e-poes kliimaneutraalselt ostelda. Sellest, kuidas vähendada oma e-kaubanduse süsiniku jalajälge, kohe räägimegi.

Miks peaksid vähendama oma e-poe jalajälge

Kuna inimesed, eriti just noorema põlvkonna kliendid, peavad oluliseks kliimaneutraalseid ostuvõimalusi, siis on põhjust ettevõtetel sellele teemale tähelepanu pöörata. Kui töötad kaubandussektoris, on sul tõenäoliselt viimaste aastatega tekkinud uutest eelistustest ka hea ülevaade. Enam ei peeta e-ostlemise puhul oluliseks ainult kiiret tarnet ega lihtsat tagastamisvõimalust, vaid ostukogemuse vastutust kogu planeedi ees. Kõike seda arvesse võttes, on veebiturul eelis brändidel, kes võtavad arvesse oma teenuste ja toodete mõju keskkonnale ning näevad vaeva oma süsiniku jalajälje vähendamiseks.

Natuke numbreid

 • 54% z-põlvkonnast lähtub ostu tegemisel süsiniku jalajäljest, mis ostmisega kaasneb.
 • 88% klientidest tahavad, et ettevõtted aitaksid neil jätkusuutlikumalt elada.
 • Tooted, millel on keskkonnasäästlik märge, on 5,6 korda eelistatumad kui ilma vastava märgiseta tooted.

Sellest kõigest saab teha ühe väga lihtsa järelduse – tarbijad tahavad olla keskkonnasäästlikumad, kuid neil on selleks brändide abi vaja.

Mis on süsiniku kompenseerimine?

CO2-neutraalsus on ettevõtete esimene samm parema maailma suunas. See on tasakaal süsiniku sidumise ja süsinikuheidete vahel. Näiteks, et kompenseerida üks tonn heit- ja kasvuhoonegaase, on vaja üks tonn kasvuhoonegaase kas kinni püüda, hävitada või nende tekkimist ennetada. Selleks saab näiteks istutada puid või muuta ettevõtte tootmisviise. Lisaks tugevdatakse süsiniku kompenseerimisega ka suhteid klientidega (sellest kohe lähemalt). Milline äri tahaks ära öelda rohkematest lojaalsetest klientidest?

Miks planeedist hoolida?

Meie süsiniku jalajälg on võrdne meie tekitatud kasvuhoonegaasidega. Mida rohkem sõidame autoga, tarbime elektrit ja kütet, seda suurem on ka meie jalajälg.

Kasvuhoonegaasid põhjustavad kliimasoojenemist, püüdes kinni soojust. Need tekitavad ka sudu, mis on omakorda mitmete hingamisteede haiguste põhjustajaks. Kliimasoojenemine toob endaga kaasa ekstreemsed ilmastikuolud, näiteks üleujutused, tormid, põuad ning metsatulekahjud.

Süsiniku kompenseerimisega, näiteks toetades metsade istutamist, maailmamere puhastamist ja planeedisõbralikumate tehnoloogiate väljatöötamist, saad vähendada oma süsiniku jalajälge.

Tegelikult pole oma jalajälje vähendamine üldse raske. Väikeste sammudega jõuab suure eesmärgini, see kehtib nii üksikisikute kui ka ettevõtete puhul. Asja lihtsusest olenemata pakuvad liiga vähesed ettevõtted oma klientidele keskkonnasõbraliku ostlemise võimalust. Just selleks on loodud ka Makeitneutral.

Miks peaks sinu ettevõte saavutama kliimaneutraalsuse?

Keskkonnasõbralikkus ja kliimapositiivsus on viimaste aastatega külge saanud kergelt negatiivse alatooni. Jäämägede sulamise uudistega võib jääda mulje, et kliimamuutuse teemaga käib kaasas ainult lootusetus. Tegelikult see nii ei ole.

Järjest enamad ettevõtted on huvitatud viisidest, kuidas oma bränd veelgi planeedisõbralikumaks teha. Jätkusuutlikkus on aga teekond omaette. Nagu Eesti vanasõnagi ütleb: hea asi nõuab aega, ning see kehtib kliimasoojenemisega võitlemise kohta. Kui sa vajad veel veenmist, siis toome järgnevalt välja 5 põhjust, miks iga ettevõte peaks pürgima kliimaneutraalsuse poole.

1) Töötajad otsivad tööandjaid, kes käitkusid jätkusuutlikult

Oma ala asjatundjad lähtuvad töökoha valimisel äri keskkonnaga seonduvatest otsustest. Järjest enam küsitakse töövestlustel ettevõtete süsinikuneutraalsuse ja jätkusuutlikkuse kohta.

Lausa kaks kolmandikku milleeniumlastest väidab, et neile oleks vastumeelne töötada firmas, millel pole sotsiaalse vastutuse strateegiat. Eelistataks pigem töötada madalama palga eest firmas, mis on kliimaneutraalne kui suurema palga eest ettevõttes, mis ei võta samme jätkusuutlikkuse saavutamise suunas.

 • 83% milleeniumlastest oleksid lojaalsemad just sellele ettevõttele, mis aitaks neil planeedi tervisesse panustada;
 • 75% eelistataks töötada madalama palga eest firmas, mis on jätkusuutlik, selle asemel, et töötada suurema palga eest ettevõttes, mis pole jätkusuutlik;
 • 88% ütlevad, et töö, mis võimaldab neil olla kliimapositiivsemad, teeb neid ka rõõmsamaks;
 • 76% võtab töökoha valimisel arvesse ettevõtte sotsiaalset ja keskkonnaalast käitumist;
 • 64% ei ole nõus hakkama tööle firmas, millel pole sotsiaalse vastutuse strateegiat.

Juba praegu moodustavad milleeniumlased peaaegu 50% tööjõust. Aastaks 2025 jõuab see protsent 75-ni. Seega on ka ettevõtetel mõistlik oma väärtushinnanguid seada vastavalt, et pakkuda huvi tõusvale talendile.

2) Kliendid eelistavad kliimaneutraalseid brände

Mis puutub tarbijate oste puudutavatesse otsustesse, siis mure planeedi tervise pärast on ka neid oluliselt mõjutanud. Enam ei ole tähtis ainult toodete või teenuste kvaliteet, tähtis on ka see, et brändi väljavaated oleksid kooskõlas kliendi omadega.

71% nendest klientidest, kes usuvad jätkusuutliku elustiili tõsidusse, on valmis maksma rohkem, et saada keskkonnasõbralikku toodet. Eelistatakse keskkonnasõbralikumaid firmasid. Suurema konkurentsivõimega on seega just need firmad, mis pakuvad klientidele seda, mida nad ootavad: võimalust panustada oma tehinguga planeedi tervisesse.

3) Jätkusuutlikud firmad teenivad rohkem

Tihti arvatakse, et maailma päästmine on kallis lõbu. Enamike ettevõtete eesmärk on siiski kasumit teenida, ning kui tundub, et jätkusuutlikute praktikate kaasamine toob kaasa rohkem kulu kui tulu, miks siis üldse vaevata?

On ikka põhjust vaevata küll. Mittetulundusühing CDP viis läbi uuringu, kus selgus, et ettevõtted, kes teevad teadlikult kliima positiivseid otsuseid, teenivad 18% suuremat tulu vastavate investeeringute pealt kui firmad, kes jätkusuutlikkusse käitumisse ei panusta.

Lisaks tuli NYU koostatud uuringust välja, et jätkusuutlike toodete väärtus kasvab 5,6 korda kiiremini kui nende toodete väärtus, mis jätkusuutlikud ei ole. Keskkonnale tähelepanu pööramine võib kulusid oluliselt vähendada. Näiteks aitab energiasäästlik käitumine vähendada elektriarvet.

4) Investorid otsivad tulevikku vaatavaid ettevõtteid

Keskkonnasäästlikumad brändid on turul konkurentsivõimelisemad. Mis veelgi parem, firmade jätkusuutlikkus jääb silma ka investoritele, kes otsivad uuenduslikke ning tulevikule orienteeritud firmasid.

Pikka aega levis uskumus, et investorid hoiavad keskkonnasäästlikust käitumisest ning “kliimajamast” eemale. Enam ei pea selline arvamus aga paika. Ülemaailmsete jätkusuutlikute investeeringute väärtus on jõudnud 30 triljoni USA dollarini (triljon on miljon miljonit ehk 1 kaheteistkümne nulliga!).

Võrreldes 2014. aastaga on see number tõusnud 68% võrra. Boston Investing Group tõi välja, et ettevõtetel, kellel on keskkonnaalased ning sotsiaalsed sihid, on suurem pikaajaline finantsedu. Samas leiti ka, et kuigi 90% tegevdirektoritest väidab, et jätkusuutlikkus on nende äriplaani oluline osa, on vaid 60% neist päriselt ka vastavaid meetmeid rakendunud. Seega on jätkusuutlik teguviis võimalus sul oma valdkonnas esimesena silma paista ning seeläbi oma konkurentsivõimet suurendada.

5) On ainult aja küsimus, millal kliimaregulatsioonid firmade äriplaane mõjutama hakkavad

Euroopa Liidu seadused nõuavad praegu, et suured ettevõtted (firmad, kus töötab üle 500 inimese) annaksid regulaarseid ülevaateid oma sotsiaalse tegevuse ning keskkonnamõju kohta.

Mida aeg edasi, seda enam sätestatakse vastavaid regulatsioone. Nii valitsused kui ka investorid avaldavad äridele üha suuremat survet jätkusuutlike tavade kasutuselevõtuks. Kui sa pead niikuinii varsti koos uute seadustega oma äriplaani keskkonnasõbralikumaks muutma, kas poleks mitte lihtsam alustada juba praegu?

Ära käi ajaga kaasas, käi ajast ees ning võta planeedi tervise ning konkurentsivõime edendamiseks kasutusele süsinikuneutraalsuse praktikad enne, kui need tehakse seadusega kohustuslikuks.

Kuidas vähendada oma süsiniku jalajälge?

Selleks, et oma süsiniku jalajälge vähendada, on laias laastus kaks võimalust:

 1. teha vähem neid tegevusi, mis CO2-e tekitavad;
 2. kompenseerida oma süsiniku jalajälge.

Mida see tähendab?

Selleks, et paisata läbi oma käitumise õhku vähem kasvuhoonegaase, saad näiteks

 • eelistada auto asemel tööle sõitmiseks jalgratast või ühistransporti või valida autoga sõites keskkonnasäästlikum sõiduviis;
 • pakkuda töökaaslastele küüti, et saaksite vaid ühe autoga tööle minna (pealegi, seltsis segasem, eks!);
 • süüa vähem liha ning piimatooteid ning eelistada kodumaist toorainet;
 • vahetada oma energiapakett kontoris (ja kodus) rohelise energia peale;
 • lennata vähem lennukiga ning eelistada reisides lühemaid vahemaid;
 • mitte jätta kontori kööginurgas vett jooksma ning kasutada nõudepesumasinaga pestes vee- ja energiasäästlikku režiimi;
 • taaskasutada ja jäätmeid sorteerida – selleks saad kontorisse eraldi konteinerid panna, mis sorteerimise ka töötajatele lihtsamaks teevad;
 • ütelda ei plastikpakenditele;
 • ütelda jah taaskasutavatele pakenditele;
 • lõpetada suurte pakkide kasutamine väikeste toodete pakkimiseks;
 • lõpetada tasuta tagastamise pakkumine – vaid USAs üksi tekitavad toodete tagastamised üle 2,2 miljardi kilogrammi prügijäätmeid ning 15 miljonit tonni süsinikuheiteid aastas.

Selleks, et süsinikujalajälge kompenseerida, saame istutada puid. Taimed, seal hulgas puud, varustavad maad hapnikuga, aitavad reguleerida planeedi temperatuuri ning seovad ehk “imavad endasse” süsihappegaasi. Ettevõtte süsiniku jalajälje kompenseerimisel tuleb appi Makeitneutral.

Oleme selle teinud sulle eriti lihtsaks. Lõime eriti kergesti kasutatava lahenduse, mis võimaldab su e-poe klientidel vähendada oma süsiniku jalajälge kassas vaid ühe hiireklõpsuga. Pakume sulle selleks erinevaid makselahendusi. Me ei küsi ei liikme- ega teenustasu. Kui tahad, on see sinu ettevõttele täiesti tasuta.

Sa saad ise valida erinevate maksevõimaluste vahel:

 • Sinu kliendid lisavad metsapositiivsuse tasu oma ostukorvi. Sinule on see tasuta.
 • Jagad hinna oma klientidega pooleks ning sa saad valida kindlaksmääratud ning dünaamilise hinnakujunduse vahel.
 • Sina maksad metsapositiivsuse eest ise. Dünaamiline arvutus on 3.33% ostukorvi kohta. Kõige rohkem 1.5€ tellimuse kohta.

Jätkusuutlikus on teekond

Kui astume koos samme jätkusuutlikuid samme, saame kliimamuutust pidurdada ning luua seeläbi ilusama oleviku ja tuleviku nii meile endile kui ka põlvkondadele, kes planeet Maad pärast meid koduks nimetama hakkavad.

Loodetavasti aitasime mõista, et sinu ettevõttel on rohkem kui üks põhjus, miks roheliseks minna. See aitab kokku hoida aega ja raha ning aitab sul pakkuda suuremat konkurentsivõimet uuel keskkonnateadlikul turul.

Kuna noorema generatsiooni haritud pead hoolivad planeedi tervisest, pakuvad neile suuremat huvi just firmad, mis võtavad kasutusele ka vastavaid meetmeid. Maailma päästmine ei käi üleöö ega üksi. Alusta juba täna ning tee koos Makeitneutraliga.